ჩვენს შესახებ

რელიგიის ექსპერთა ასოციაცია წარმოადგენს თეოლოგთა, ეკლესიის ისტორიის და საეკლესიო საკითხების მკვლევართა გაერთიანებას, რომლის მიზანია საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მიმდინარე მოვლენების დაკვირვება და შეფასება.

ასოციაციის საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირები:

ზვიად ცაბაძე

გიორგი ტიგინაშვილი

ასოციაციის წევრი:

შოთა მათითაშვილი

info@aore.ge